About Us

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท พาราไดซ์ แทรเวิลส์ จำกัด
พาราไดซ์ แทรเวิลส์ เป็นบริษัทท่องเที่ยวที่เน้นให้ความรู้คู่ความสุขในการเดินทาง เปิดตัวทำการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09956 โดยมี คุณพงษ์เทพ พันธมิตร เป็นผู้บริหาร ตลอดระยะเวลาที่เริ่มดำเนินงาน ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าร่วมเดินทางกับเรา ในทุกๆปีบริษัทมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี
ในการจัดตั้ง บริษัท พาราไดซ์ แทรเวิลส์ จำกัด ขึ้นครั้งนี้ ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ในอันที่จะดำเนินธุรกิจสำคัญ เช่น ประกอบกิจการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลการเดินทาง และเป็นตัวแทนจัดการ การเดินทางท่องเที่ยว การแนะนำ การวางแผน การจัดหาที่พัก และการขนส่งผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว การจัดหาบัตรโดยสาร เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถหรือตั๋วโดยสารชนิดอื่น รวมถึงการบริการนักท่องเที่ยว การให้ความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์การตั้งบริษัท
1. เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนในการเสนอราคาการเดินทางของบริษัททัวร์ทางประเทศ (เมียนมาร์, เวียดนาม, กัมพูชา,ลาว, ฮ่องกง, อิหร่าน, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ศรีลังกาและอุสเบกิสถาน) ให้กับบริษัททัวร์ในประเทศและประเทศใกล้เคียง
2. เพื่อดำเนินการเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคำปรึกษาและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่บริการตั๋วเครื่องบินไปจนถึงบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโปรแกรมท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และน่าตื่นตาตื่นใจ
4. เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโปรแกรมท่องเที่ยวในเส้นทางสายใหม่

พันธกิจของเรา
Paradise Travels (พาราไดซ์ แทรเวิลส์) ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้น โดยทีมบริหารที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมากว่า 15 ปี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องการบินอย่างแท้จริงพร้อมทั้งประสบการณ์บริหารงาน และให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกมากว่า 30 ปี จากทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญในด้านการบินและเป็นผู้ให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด
Paradise Travels ในวันนี้จึงได้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์พาชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ห้องพักโรงแรม กิจกรรมนันทนาการและแพ็คเก็จทัวร์
Paradise Travels ได้ดำเนินการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอแก่ทุกบุคคล นับตั้งแต่ผู้เยี่ยมเยือนจากต่างแดนไปจนถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลก ซึ่งการบริการทั้งหมดนี้ได้ผ่านการดำเนินการจากทีมผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์
Paradise Travels มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการด้านคำปรึกษาและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าผู้มีเกียรติ โดยสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านสโลแกนของบริษัทที่ว่า “Welcome to enjoy the World”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท พาราไดซ์ แทรเวิลส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ โดยแยกเป็นแผนกธุรกิจย่อย 4 กลุ่ม คือ
1.  แผนกธุรกิจเกี่ยวกับ Airline Ticketing
ซึ่งเป็นการจองตั๋วผ่านระบบจองตั๋วทั้งต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งธุรกิจนี้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเดินทางภายในประเทศและเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งในประเภทเพื่อทำธุรกิจ เดินทางท่องเที่ยว ฯลฯ
 
2. แผนกธุรกิจเกี่ยวกับ Hotels Reservation ซึ่งเป็นการจองห้องพักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านตัวแทนของโรงแรม หรือผ่านทางระบบWebsite เป็นความสะดวกสบายในการหาที่พักและทำได้รวดเร็ว
 
3. แผนกธุรกิจเกี่ยวกับ Ground Transportation ซึ่งเป็น รถรับส่งผู้เดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่ปลายทางเป้าหมายที่ต้องการ โดยมี บริการเป็น รถตู้ รถโคช และรถเก๋งลีมูซีน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ ระยะทาง จำนวนคน และตลาดเป้าหมาย
 
4. แผนกธุรกิจเกี่ยวกับด้านทัวร์ ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งออกได้ดังนี้
    4.1 ทัวร์ Inbound เป็นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับที่พัก รถรับส่ง ทัวร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางผู้เดินทางต้องการโดยผ่านTravel Agent ประเทศนั้นๆ ผ่านมาทางเราโดยมีหนังสือสัญญาด้านราคาต่างๆที่ทางเราให้กับทางประเทศนั้นๆ
    4.2 ทัวร์ Outbound
          4.2.1 เป็นตัวแทนในการทำราคาการเดินทางให้กับบริษัททัวร์ในประเทศและประเทศใกล้เคียงในเส้นทางของประเทศที่เรามีพันธมิตรและได้แต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทน ซึ่งมีเส้นทางดังนี้
(เมียนมาร์, เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, ฮ่องกง, อิหร่าน, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ศรีลังกาและอุสเบกิสถาน)  
          4.2.2 เป็นการจัดทำรายการท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ตามลูกค้า(บริษัทเอกชน, ส่วนราชการ และองค์กรในประเทศอื่นๆ) ต้องการ
    4.3 ทัวร์ Domestic ทางบริษัทฯ จัดทำทัวร์ Domestic ทั่วประเทศไทย โดยเป็นทั้งกรุ๊ปเหมาสังสรร กรุ๊ปเหมาสัมมนา และจัดโปรแกรมใหม่ๆเสมอ นอกจากโปรแกรมที่มีในตลาดแล้ว

ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.