จอร์เจีย อุซเบกิสถาน (8วัน/6คืน)

จอร์เจีย อุซเบกิสถาน (8วัน/6คืน)
ราคา: 0 บาท
รหัสทัวร์: มิ.ย
กำหนดเดินทาง -
สายการบิน : อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :
ทบิลิซี-ซิกห์นากี้-เทลาวี-มทสเคท้า-กูดาอูรี่-คาซเบกี้-เมืองเก่า
ทาซเค้นท์-ซามาร์คานด์ 4 จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่นํ้ามทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึง ศตวรรษที่ 18
อุซเบกิสถาน ในปัจจุบันนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน วัฒนธรรมอันหลากหลายได้หลั่งไหลเข้ามายังดินแดนแถบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายพันปีมาแล้ว ซึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมองโกล ได้รับเอาวัฒนธรรมฮินดูและอิสลาม ตลอดจนพุทธศาสนาจากอินเดีย และท้ายสุดยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโซเวียต